Miksi valita meidät ja mitä valmennukset sisältävät?

Miksi valita meidät?

 • Asiantuntijamme ja verkkovalmennuksien sisältöjen tekijät ovat terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisia
 • Hinta: 2-3kk verkkovalmennukset 59 – 79€ 
 • Laatu: videot ovat toteutettu av-alan ammattilaisten toimesta, joissa ääni sekä video on huippuluokkaa
 • Haluamme asiakkaidemme aidosti onnistuvan valmennuksissamme: tarjoamme maksutta ohjausta ja neuvontaa facebook-yhteisöjen kautta 
 • Yksilövastaanottomme on auki Oulussa tai etäyhteydellä koko Suomeen

Mitä valmennukset sisältävät?

 • Näet ostotilanteessa valmennuksien viikot ja sisältöjen otsikot – tiedät mitä ostat

Tutustu kattaviin verkkovalmennuksiimme täältä:

Naisten terveys – sivusto yhteistyökumppanit

Ilolla julkaisemme naisten terveys- sivuston yhteistyökumppanit.

Olemme saaneet joukkoomme oululaisen perheyrityksen Pedihealth Oy:n, joka toimittaa hoitotyön tuotteita ja välineitä yrityksille sekä yksityisille kuluttajille.

Pe­di­health syn­tyi tar­pee­seen

Puut­teel­li­set työ­vä­li­neet. Tä­hän ha­vah­tui las­ten­lää­kä­ri Sep­po Si­mi­lä ja päät­ti teh­dä asial­le jo­tain. Vuon­na 1986 syn­tyi Pe­di­health, tar­koi­tuk­se­na ke­hit­tää tuot­tei­ta, joil­le oli hoi­to­työs­sä sel­keä tar­ve. En­sim­mäi­si­nä tuot­tei­na tuo­tiin mark­ki­noil­le Co­xa-las­ta syn­nyn­näi­sen lonk­ka­vian hoi­toon, Pe­di-Sco­lio­me­ter sko­lioo­sin seu­lon­taan, yö­kas­te­lu­la­ka­nat se­kä Mo­Su­Te, mo­to­ri­sen suo­riu­tu­mi­sen tes­ti.

Yri­tyk­sen it­se ke­hit­tä­mien tuot­tei­den li­säk­si aloi­tet­tiin usei­den tar­peel­li­sik­si koet­tu­jen ter­vey­den­huol­lon vä­li­nei­den maa­han­tuon­ti. Vuo­des­ta 1996 läh­tien Pe­di­health on toi­mit­ta­nut tuot­tei­ta myös äi­tiys­pak­kauk­seen. Yri­tyk­sen vien­ti­mark­ki­nat avau­tui­vat vuon­na 2000. Verk­ko­kaup­pa on toi­mi­nut vuo­des­ta 2003 läh­tien.

Pe­di­healt­hin va­li­koi­maa on alus­ta al­kaen ra­ken­net­tu ai­dos­ti asiak­kai­den tar­pei­siin vas­ta­ten. Sään­nöl­li­nen yh­tey­den­pi­to on an­ta­nut mah­dol­li­suu­den kuun­nel­la tar­koin kun­kin asiak­kaan toi­vei­ta.

Pyr­ki­mys hel­pot­taa asiak­kai­den työ­tä laa­duk­kail­la ja kus­tan­nus­te­hok­kail­la rat­kai­suil­la on tuo­nut Pe­di­healt­hil­le kii­tet­tä­vää pa­lau­tet­ta. Eri­no­mai­nen pal­ve­lu hy­vän tuo­te­va­li­koi­man li­säk­si on en­siar­voi­sen tär­keää. Sii­hen pa­nos­te­taan nyt ja jat­kos­sa.

Pe­di­health toi­mii asiak­kai­den­sa kump­pa­ni­na han­kin­ta­suun­nit­te­lus­ta toi­mi­tuk­siin ja huol­toon saak­ka. Laa­ja va­li­koi­ma laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta ja osaa­va, hel­pos­ti ta­voi­tet­ta­va pal­ve­lu ovat Pe­di­healt­hin tun­nus­merk­ke­jä. Va­li­koi­mal­la on vä­liä – Pe­di­health on osaa­va kump­pa­ni myös teil­le.

https://kauppa.pedihealth.fi

Kiitos yhteistyöstä Pedihealth Oy!

Aito Otteella ja Oivakehossa olemme olleet erittäin tyytyväisiä tuotteiden laatuun, toimitukseen sekä palveluun. Kauttamme on asiakkaillemme mennyt mm. tens-laitteita kotikäyttöön tai synnytyskivun lievittämiseen vuokralaitteina, lantionpohjan fysioterapiaan harjoittelun välineitä ja äitiysfysioterapiassa käytettäviä laitteita. Jaamme myös samanlaisen arvopohjan asiakkaidemme palvelussa ja yrittäjyydessä. Tästä on ilo jatkaa naisten terveyttä edistäen oululaisin voimin!

Naisten terveys – sivusto

 

Ilolla julkaisemme naisten terveys-verkkokaupan yhteistyökumppanit sekä asiantuntijat!

Tutustu Tuiskuun – Sylin Hyvän kätilö, rentoutusohjaaja, MindCoach, Hypnobirth – synnytysvalmentaja <3

Noora Slotte, Studio P.S.V.

Sylin hyvä syntyi vuonna 2016 palostani auttaa naisia ja perheitä saamaan rennompi raskaus ja helpompi synnytys.

Toimintani periaatteita ovat kiireettömyys, kokonaisvaltaisuus ja empaattinen kohtaaminen ihmisenä ihmiselle.

Tärkein toimintaani ohjaava arvo on rakkaus. Koska synnytysvalmennuksen ytimessä on rakkaus äitiin, rakkaus lapseen ja rakkaus perheeseen, sai kehittämäni synnytysvalmennusmenetelmä nimekseen LEMPI synnytysvalmennus®. LEMPI synnytysvalmennus® menetelmä syntyi vuosien saatossa synnytysvalmennus-asiakkaitteni kanssa tekemäni kehitystyön seurauksena vastaamaan odottavien naisten ja perheiden toiveeseen saada positiivinen ja itsensä näköinen synnytys. Koska 98% synnytysvalmennukseni käyneistä äideistä ja isistä suosittelisi tätä muillekin, on kyseessä todellakin suomalaisen asiakaskunnan lempi synnytysvalmennus!

Lue lisää Sylin Hyvästä: https://sylinhyva.fi

Sylin Hyvän palvelut löydät myös Koulukadulta saman katon alta Aito Otteen ja Oivakehon kanssa 🙂

Perheiden palvelu on meille sydämen asia!

Endometrioosi, vulvodynia ja liikunta

Endometrioosi tai vulvodynia oireineen voi aiheuttaa muutoksen liikuntatottumuksissa. 

Seuraa siis vointiasi, mihin aikaan kuukaudesta kaipaat rentouttavia lajeja, kuten jooga tai venyttely, pystytkö juoksemaan ja harrastamaan muita aktiivisia lajeja tai käymään kuntosalilla. Joillekin vesi sopii harjoitteluelementiksi parhaiten sen rentouttavan vaikutuksen vuoksi. 

Liikuntatottumuksien muuttaminen voi olla iso asia, jos endometrioosi diagnoosi tai endometrioosin oireet ovat sinulle täysin uusia tuntemuksia kehossasi. Anna siis itsellesi ja ajatuksillesi aikaa. 

Tärkeintä harjoittelussa on kuunnella kehoasi ja seurata vointia harjoittelusta jälkeisinä päivinä. Toisinaan keho kestää enemmän vahvistavia lajeja tai tärinää sisältäviä lajeja- joinakin kausina juoksua tai hölkkää ei pääsekään harrastamaan esim. tärinästä aiheutuvan kivun vuoksi. Oireet ovat usein vaihtelevia, ja voivat aluksi aiheuttaa turhautumista, kun ei oikein tiedä, mitä oma keho kestää. On kuin pitäisi joka hetki tutustua itseensä ja kehoonsa uudelleen. 

Joogassa kokeile varovaisesti venyttäviä asentoja tai asanoita jotka ovat sinulle täysin uusia tuttavuuksia: viivy asanoissa aluksi vain muutaman hengityksen ajan ja omien tuntemustesi mukaisesti pidennä kestoa. Vatsaan kohdistuvat venytykset voivat joillakin aiheuttaa tuntemuksia, jos vatsan/lantionpohjan seudulla on runsaasti kiinnikkeitä. Jos harjoittelu aiheuttaa sinulle voimakkaita kipuoireita tai emättimestä/peräsuolesta verenvuotoa, on tällöin vältettävä harjoittelua kokonaan. Vulvodyniassa valtaosa voi hyötyä lantionpohjaa rentouttavista asennoista, vatsalihasten ja ryhtiharjoittelusta. 

Vältä kuitenkin treenaamasta itseäsi kipeäksi – se aiheuttaa kipua ja jännitystä kehoosi, jolloin oireet voivat pahentua. Innostua kyllä saa kehoaan kuunnellen!

Verkkokaupastamme voit löytää sopivan harjoittelukokonaisuuden omalle kehollesi sekä mielellesi. <3 

Sopivasti treeniä toivottelee, endometrioosi fysioterapeutti Ulla Tapaninen

Vulvodynia

Emättimen tai ulkosynnyttimien kipu, kirvely, kosketusarkuus ja kivuliaat yhdynnät voivat olla oire vulvodyniasta.

Vulvodynia voidaan jakaa oirekuvan perusteella viiteen eri kategoriaan: 

 • hermoperäinen vulvodynia
 • vestibulodynia
 • vulvan vestibuliittioireyhtymä
 • essentially vulvodynia 
 • syklinen vulvovaginiitti

Yksi oire voi olla myös vaginismi eli emättimen kouristukset, jossa lantionpohjan lihaksissa esiintyy tahatonta lihasspasmia tai lihasjännityksiä. Kipuoireita voi esiintyä kuukautiskierron mukaisesti: ne voivat pahentua juuri ennen kuukautisia. Vaginismi saattaa lieventyä raskauden aikana, koska hormonaaliset muutokset rentouttavat ja pehmentävät kudoksia. 

Usein vulvodynian alkuperäinen syy jää selvittämättä. Oireisiin voi liittyä hiivatulehdukset, virtsa-synnytinelinten tulehdukset, yhdistelmäpillerit ja ihosairaudet tai muut haavaumat. 

Hoitamaton vulvodynia voi heikentää parisuhdetta ja elämänlaatua. Hoitoon kannattaa sitoutua ja paraneminen voi viedä useita kuukausia aikaa. 

Gynekologi ja lantionpohjan fysioterapeutti ovat tärkeässä roolissa kohti terveyttä – moniammatillisella hoidolla jopa 90% naisista hyötyy hoitojaksosta. 

Kirjoittaja: Aito Ote, Ulla Tapaninen, lantionpohjan fysioterapeutti

Vulvodynia & lantionpohjan fysioterapia

Säännöllisellä fysioterapialla on mahdollista saada hyviä tuloksia aikaan vulvodynian oireiden hoidossa. 

Tyypillisesti terapiaan sisältöön liittyy vahvasti lantionpohjan lihaksia rentouttavat hoidot ja liikeharjoittelu, emättimen alueen kosketushoidot dilataattoreilla sekä sormin voiteiden avulla, tens-hoidot ja lantionpohjan lihasten voimamittaukset EMG- menetelmällä unohtamatta seksuaalisuuden ja parisuhteen tukemista.

Hoitoon voidaan yhdistää manuaalista käsittelyä, kuten hierontaa ja lääkinnällistä akupunktiota kivunhallintaan sekä hengitys-rentoutusharjoituksia.

EMG-mittausta suositellaan, koska se on yleensä motivoivaa ja tuo asiakkaalle konkreettisesti tietoa lantionpohjan lihasten aktivaatiosta sekä rentoutumiskyvystä. Mikäli ulkosynnyttimien alueella tai emättimessä on voimakasta kipua ja kosketusarkuutta sekä gynekologiset sisätutkimukset tuottavat kipua, hoidot yleensä aloitetaan pienellä elektrodilla tai muulla terapiamenetelmällä, jotta lantionpohjan fysioterapia olisi asiakkaalle mielekästä ja kivutonta. Kevyt kosketushoito kipualueisiin apteekista saatavilla voiteilla ehkäisee limakalvojen haavaumia ja siten kivun lisääntymistä, pesu vain kerran päivässä, on vältettävä liian tiukkoja vaatteita ja pikkuhousun suojien käyttöä – alushousujen materiaaliksi kannattaa valita hengittävät ja kemikaalivapaita kankaita sekä pyykinpesuaineeksi miedot tuotteet. Suosi liukasteiden ja puuduttavien geelien käyttöä yhdyntätilanteissa sekä keskustele kumppanisi kanssa tuntemuksistasi. Käynti seksuaalineuvojan tai terapeutin vastaanotolla on suositeltavaa – terapiaan voi tulla yksin tai yhdessä kumppanin kanssa.

Oulussa seksuaalineuvontaa ja – terapiaa tarjoaa: https://www.pirkkomoi.com

Hoitamattomana vulvodynia voi heikentää naisen elämänlaatua ja vaikuttaa seksuaalisuuteen.

Kirjoittaja; Aito Ote, Ulla Tapaninen, lantionpohjan fysioterapeutti


Aito Otteen naisten terveys – sivusto

Ilolla julkaisemme naisten terveys-verkkokaupan yhteistyökumppanit sekä asiantuntijat! On upea ollut löytää tiimiin taitava ja monipuolinen seksuaalineuvoja Pirkko Moisio. PirkkoMoi ottaa asiakkaita vastaan Oulussa tai etänä koko Suomeen.

Hyvinvointisi ja seksuaalisuuden tukena – PirkkoMoi

Seksuaalineuvontaa ja seksuaaliterapiaa (opiskelijatyönä) sinulle tai teille. Seksuaalisuus on yksi osa kokonaisvaltaista hyvinvointiamme. Tavoitteena on seksuaalisen hyvinvoinnin tukeminen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. Seksuaaliterapiassa voidaan käsitellä hyvinkin henkilökohtaisia ja arkojakin aiheita, joten terapeutin ja asiakkaan välillä vallitsee luottamus ja vaitiolovelvollisuus.

Kokonaisvaltaisen hyvinvointi

Valmennus on sinulle, joka haluat elää täyttä elämää. Yhdessä löydämme keinot, joilla tuet omaa hyvinvointiasi sekä mielekästä elämää. Voit löytää myös rohkeutta elää omia unelmiasi todeksi.

Luentoja, työpajoja sekä hyvinvoinnin hetkiä yhdessä. Unelmakartta-työpaja, Suklaameditaatio, Tunteiden työpaja, Erotiikan ilta.. Räätälöidään teidän ryhmällenne sopiva ohjelma TYHY-päiviinne, illan istujaisiin tai vaikkapa ystäväporukkanne kesken.

💜 Yhteystiedot: https://www.pirkkomoi.com .